Dramatik Şiir

DRAMATİK ŞİİR

  • ♦ “Dram” sahnede oynanmak için yazılmış eserlerin genel adıdır. Eski Yunan’da edebiyat, şiirle özdeş tutulduğu için, dram türündeki eserler de nazım biçiminde yazılmış ve bu eserler “dramatik şiir” adını almıştır.
  • ♦ Dramatik şiir, eski Yunan’da tragedya ve komedya diye iki türe ayrılmıştır. (Bu türler hakkındaki bilgiler “göstermeye bağlı metinler” bölümünde verilecektir.)
  • ♦ Dramatik şiirin en eski ve klasik örnekleri, manzum olarak yazılan tiyatro eserleridir. Ancak bu terim, 20. yüzyıl şiirimizde tiyatro eseri olmayan ama söyleşmeye dayalı anlatımın olduğu şiirler için de kullanılmaktadır. Aşağıdaki şiirde diyaloglardan, yani söyleşmeye dayalı anlatımdan yararlanılmıştır.

Dramatik Şiir Örneği

MANGAL BAŞI
— Şairim! Mangalı eş… Küllenecek nerdeyse,
— Daha dün vardı cehennem kadar üstünde ateş, Alev almış gibi parlardı nazarlar değse…
Şimdi bir zerre kıvılcım diye hiç durmadan eş!
— Yüzünün rengi soluk, gözlerinin rengi sarı…
— Sarmışım boynunu ömrün daralan zincirine, Beni boğmakta ömür zincirinin halkaları, Bağlıdır halkaya dönmüş seneler birbirine.
— Görmemiştim seni dünyadan usanmış bu kadar!
— En durulmuş suya baksam da içim dalgalanır. Bende yalnız üşümüş bir kuşun ürpermesi var, Ama kim görse ya sevdalı veya hasta sanır…
— Nedir öyleyse bu ruhundaki bitmez sıtma
— Bir nedamet ki alır gitgide buhran adını! Bir görüş yanlışı mâl oldu bütün sanatıma Ben asıl aşkımı kaybettim ararken kadını.

Bir beyaz tehlikedir kalbe giren, fikre giren;
Uyuşukluk getiren his ve hayal ejderine:
Kadın en yırtıcı seyyahı yolundan çeviren
Ve koyan kendini en şanlı hedefler yerine!
Bir duman var ki eritmekte dehanın dağını…
Bir kadın gölgesi bahtında yer etmezse eğer.
Kahramanlar daha yüksekte tutar bayrağını,
Şaheserler yaratır bilmediğin dahiler!
Faruk Nafiz Çamlıbel