Ek Fiil

Ek Eylem

İki temel işlevi vardır:

1.  Ad soylu sözcüklere eklenerek onları yüklem yapar:

O bir memur i-di. (ek eylemin hikâyesi)

O bir memur i-miş. (ek eylemin rivayeti)

O bir memur-dur. (ek eylemin geniş zamanı)

O bir memur i-se… (ek eylemin koşulu)

 • Ek eylemin geniş zamanında kişi ekleri ek eylem görevini de üstle­nir:

Ben bir memur-um.

 • Ek eklemin olumsuzu “değil” edatı ile yapılır:

O bir memur değildir.

 • Kimi zaman ek eylemin geniş zamanı III. Tekil kişi eki (-dir) kullanıl­mayabilir:

Ali çok akıllı-dır.

Ali çok akıllı.

2. Basit kipli eylemlere eklenerek onları birleşik kipli yapar.

Çocuğa bak-mış i-se… (duyulan geçmiş zamanın koşulu)

Çocuğa bak-malı i-miş. (gereklilik kipinin rivayeti)

Çocuğa bak-acak i-di. (gelecek zamanın hikâyesi)

 • Ek eylem günümüzde genellikle düşürülür:

gel-iyor i-miş

gel-iyor-muş

 • Ek eylemin geniş zamanı III. Tekil kişi eki (-dir).

basit kipli eylemlere eklenirse eyleme olasılık ya da kesinlik anlamı katar:

Arkadaşlarım parkta oynuyordur. (olasılık)

Masa temizlenmiştir, artık silmeyin. (kesinlik)

EYLEMLERDE OLUMSUZLUK

 • Olumsuzluk eki” -ma/ -me” dir.
 • Ses uyumlarına uyar.
 • “-yor” ekinden önce gelirse daralır.
 • Ek eylemin olumsuzu “değil” ile yapılır.
 • “Var” sözcüğü ek eylemle yüklem olmuşsa olumsuzluk “yok” sözcüğü ile yapılır.
 • Ek eylem alan sözcük “-lı” ekiyle türetilmişse olumsuzluk “-sız” ekiyle yapılır.
 • Geniş zamanın olumsuz çekiminde “-ma/ -maz” ekleri kullanılır.
 • “Değil” ve “yok” sözcükleri bir arada kullanılınca anlam olumlu olur.
 • “ne … ne” bağlacının kullanıldığı yerde olumsuzluk eki kullanılmaz.
 • Olumsuz ekini kullanıldığı yerde biçimce olumsuzluk vardır fakat her zaman olumsuz anlama olacak diye bir kural yoktur.