İki Şehrin Hikayesi

İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ (DICKENS)

İki Şehrin Hikâyesi Charles Dickens’in 1859 yılında yazdığı, dünya klasikleri arasına girmiş romanıdır. Giriş cümlesi “İt was the best of times, it was the Worst of times” edebiyat literatüründe ancak “to be or not to be” ile kıyaslanabilecek kadar geniş bir üne sahiptir.

Dr. Manetta Paris’te bir hapishanede aristokratlar yüzünden suçsuz yere 18 yıl yatar. Bu yüzden akli dengesi bozulur. Londra’da yaşamakta olan kızı Lucia, eski bir aile dostuyla Paris’e gider ve orada babasının hayatta olduğunu öğrenir. Birlikte Londra’ya dönerler. Bir süre sonra Fransa’da yaşayan aristokrat bir ailenin oğlu olan Charles Darney ile tanışırlar. Aristokratlardan nefret eden Darney, Lucia’ya aşık olur ve onunla evlenir

Kızları altı yaşına geldiğinde Fransa’da ihtilal başlar, ihtilalciler Darney’in ailesini cezalandırırlar. Aileden sadece Darney hayatta kalır. Darney ailesinin zarar verdiği kişilere ailesi adına tazminat vermek üzere Paris’e gider. Ancak aristokrat olduğu gerekçesiyle tutuklanır. Haber İngiltere’ye ulaşır ulaşmaz Dr. Manetta ve Lucia Darney’i kurtarmak için Paris’e gelirler. İhtilalcilerin Darney’in ailesine karşı duydukları nefret o kadar derindir ki Darney mahkemeye çıkarılmadan bir buçuk yıl hapis kalır. Bu arada karısıyla bile görüştürülmez. Sonunda yargılanır ve halkın saygı duyduğu Dr.Manetta’nın damadı lehine tanıklığı sayesinde serbest kalır. Fakat Paris’ten çıkmasına izin verilmez. Bir süre sonra yeniden tutuklanır. Dr.Manetta’nın en yakın dostları Defargeler, Darney’i halk düşmanı ilan etmiştir. Darney idama mahkûm edilir. Lucia’yı derin bir aşkla seven Avukat Carton, Lucia’yı mutlu etmek için Darney’i hücresinde ziyaret eder. Darney’le birbirlerine çok benzemektedirler.Kıyafetlerini değiştirirler ve Carton Darney’in yerine giyotine gider. Darney, Lucia ve kızını alarak Paris’ten kaçar.