Kuyucaklı Yusuf

Kuyucaklı Yusuf
1903 sonbaharında, Kuyucak köyünü basan eşkıyaların öldürdüğü bir karı kocanın dokuz yaşındaki çocuğu olan Yusuf’u Kaymakam Selahattin Bay evlatlık alır. Yusuf, kaymakamın karısı Şahinde ve onların üç yaşındaki kızı Muazzezle aynı evde yaşar. Okulu okuma yazma öğrenince bırakır. Kaymakam, karısının şirretliği yüzünden kendini içkiye vermiştir. Muazzez on üç, Yusuf on dokuz yaşına gelmiştir. Yusuf içten içe Muazzezi sevmektedir. Bir gün kasabanın zenginlerinden Hilmi Beyin oğlu ve kabadayısı Şakır, Muazzez’e sataşınca Yusuf’tan dayak yer. Şakır bu hınçla Muazzezi almaya yemin eder. Bu arada Şakır, Muazzezle evlenmek için Şahinde Hanimi kandırır. Muazzez de annesinin baskısından yılmış, Yusuf’tan da ümidi kesmiş olduğu için Şakir’e varmayı kabul eder. Ancak Yusuf, Muazzezi kaçırır. Daha sonra kaymakam onları evlendirir ve Yusuf’u tahrirat kâtibi yapar. Kaymakam bir süre sonra ölür. Yeni kaymakamla sıkı fıkı olan Şakir, Yusuf’u kâtiplikten aldırtır, Yusuf, dağ köylerinde vergi toplamak için dolaşırken Şahinde Hanimin evi Şakir ve yardakçılarının çalgı çengi yeri olur. Muazzez bu ortamda içkiye alıştırılır. Fakat bir gece Yusuf’un ani baskını eğlencelerini bozar. Yusuf’un kırbacı kaymakamın suratında şaklar. Şakir tabancasına sarılsa da Yusuf atik davranarak arka arkaya ateş eder. Karanlık odada hareket kalmaz. Yusuf, karısına seslenerek onu bulur ve omuzlar. Atına binerek oradan uzaklaşır. Muazzez yaralıdır ve sabaha doğru ölür. Yusuf onu gömer ve atını dağlara doğru sürer.