Karslı Murat Çobanoğlu

KARSLI MURAT ÇOBANOĞLU (1940-2005)

♦ 1940 yılında Kars’ta doğdu. Âşık Gülistan Usta’nın oğlu olup on bir yaşında saza başlamış, 1966’dan başlayarak öldüğü 2005 yılına dek Konya Âşıklar Bayramı’na her yıl katılmıştır. 1985’te Kars Radyosuna âşık olarak girmiş, bu arada Kars’ta çalıştırdığı âşıklar kahvesi, genç ozanlar için bir okul olmuştur.

♦ Âşıklar Bayramı’nda ve yurdun değişik yerlerinde düzenlenen âşıklar şölenlerinde atışma, en güzel memleket türküsü, taşlama, şiir, hikâyeli türkü, yılın yedi şiiri, dudakdeğmez ve muamma dallarında birçok birincilik kazanmıştır.

♦ Şiirlerinde genellikle öğüt verme yolunu seçtiğinden didaktik özellikler ve ulusal duygular ağır basar.

♦ Türkü ve atışma dallarında çok başarılı olmuş; kendi eserleri yanında usta malı eserleri de yaşatmaya çalışmış; birçok halk hikâyesini sazıyla dile getirmiş; güzel sesi, mızrabındaki yetenek, âşıklık bilgisi ve kültürü ile son dönem halk edebiyatımızın övünç kaynağı olmuştur.