Otobiyografi

OTOBİYOGRAFİ (ÖZ YAŞAM ÖYKÜSÜ)

  • ♦ Toplumsal yaşamın belli bir alanında tanınmış bir kimsenin kendi yaşamını anlattığı yazı türüne otobiyografi denir.
  • ♦ Otobiyografi her yönüyle biyografiye benzer; aradaki tek fark biyografinin üçüncü kişili anlatımla yazılmasına karşılık otobiyografinin birinci kişili anlatımla yazılmasıdır.
  • ♦ Otobiyografi birinci kişili anlatımla yazılması bakımından anı türüne yaklaşır. Ancak anı yazarı, kendini anlatmakla kalmaz; başkalarını ve yaşadığı dönemi de anlatır. Otobiyografi yazarı ise kendi yaşam serüveninin dışına çıkmaz, dönemini yansıtma çabasında olmaz.
  • ♦ Yazarın içtenliği, gerçeğe bağlılığı, otobiyografinin değerini belirler. Kendini olduğu gibi anlatmayı başaramayan bir yazarın öz yaşam öyküsü okurun ilgisini çekmez.
  • ♦ Edebiyatımızda fazla gelişmeyen bu türe örnek olarak Aziz Nesin‘in “Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” adlı eseri ile Necip Fazıl Kısakürek‘in “Kafa Kağıdı” gösterilebilir.
  • Bkz  >>> Türk Edebiyatında Biyografi ve Otobiyografi