Biyografi Nedir Özellikleri

BİYOGRAFİ (YAŞAM ÖYKÜSÜ)
♦ Kişilerin hayatlarını anlatan yazılara biyografi denir. Genellikle belli bir alanda, başarıya ulaşmış, yaşadıklarıyla okurun ilgisini çekebilecek kişilerin biyografileri yazılır.
♦ Biyografi yazarı, ele aldığı kişiyle ilgili bütün belge ve bilgileri toplamaya çalışır. Yararlandığı kaynaklar arasında o kişinin günlükleri, mektupları, anıları ve hakkında yazılanlarla birlikte o kişiyi tanıyanlar, eş ve dostları da bulunabilir.
♦ Biyografi yazarı, anlattığı kişinin yaşamını yansız bir yaklaşımla yansıtmaya çalışır ama yazısını kuru bilgiler yığınına dönüştürmez. Bir tarihçinin tutumunu benimserken aynı zamanda bir sanatçı duyarlılığını gösterir.
♦ Biyografiler bir yazı hacminde olabileceği gibi bir 5 kitap büyüklüğünde de olabilir.
♦ Bir kişinin hayatıyla birlikte kişiliğini, kişiliğini  oluşturan koşulları; eserlerini, hizmetlerini, toplumdaki yerini vb. özelliklerini ayrıntılı biçimde anlatan biyografilere monografi adı verilir.
♦ Biyografi türünün edebiyatımızdaki en eski örnekleri tezkire adı verilen eserlerde görülebilir. Ali Şir Nevai‘nin “Mecalis’ün Nefais” adlı şairler tezkiresi bu türün ilk örneğidir. Batılı anlamda biyografi örnekleri ise Cumhuriyet Dönemi’nde verilmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın “Yahya Kemal Beyatlı“, Şevket Süreyya Aydemirin “Tek Adam“, Abdülhak Şinasi Hisar‘ın “Ahmet Haşim ve Şiiri“, Mithat Cemal Kuntay‘ın “Mehmet Akif Ersoy” adlı eserleri bu türde verilmiş örneklerden bazılarıdır.