Şiir Dilinde Karşıtlıklardan Yararlanma

SÜR DİLİNDE KARŞITLIKLARDAN YARARLANMA
♦ Şiir dilinde etkileyici öğelerden biri de karşıt kavramlara, olay ve durumlara yer verilmesi; temanın bu karşıtlıklar etrafında oluşturulmasıdır. “Gökte ararken yerde bulmak”, tavşana kaç, tazıya tut demek”, “alacağına şahin, vereceğine karga” gibi deyimlerde; “Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır.”, “Kuzguna yavrusu anka görünür.” gibi atasözlerinde örneğini gördüğümüz ve tezat sanatı da diyebileceğimiz bu anlatım yolundan birçok şiirde yararlanıldığını görebiliriz. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek; Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

♦ Necip Fazıl Kısakürek’e ait bu dizelerde “gelmek – gitmek”, “yalan-gerçek”, “ölümlü-ölümsüz”, “leş- hayat”, “leş-dirilmek” gibi karşıtlıklardan ustaca yararlanılarak güçlü ve etkileyici bir anlatım sağlanmıştır.