Şiir Türleri

ŞİİR TÜRLERİ
♦ İşlenen konuya göre şiirleri sınıflandırmak, şiir türlerini ortaya çıkarmıştır. Batı edebiyatında eski Yunan ve Latin edebiyatlarından başlayarak şiirler genellikle epik, lirik, didaktik, pastoral, satirik ve dramatik şiir olarak türlere ayrılmıştır; ancak bu sınıflandırmanın dönemlere, akımlara ve uluslara göre farklılıklar göstermesi doğaldır. Nitekim edebiyatımızda yazılan her şiirin Batı’daki şiir türleriyle örtüşmesi beklenemeyeceği gibi, divan ve halk şiirlerinde Batı şiirindeki türlerden apayrı türlerin olduğu da unutulmamalıdır. (Bu türler, divan edebiyatı ve halk edebiyatı konuları içinde anlatılacaktır.)