Söyleşi (Sohbet)

SÖYLEŞİ (SOHBET)
♦ Yazarın herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş gibi senli benli bir üslupla anlattığı yazı türüdür.
♦ Söyleşide yazarın amacı okuyucuyu düşündürmek değildir. Konunun işlenişinde ayrıntılara inilmez. Söyleşi bu yönüyle denemeden ayrılır.
♦ Herhangi bir konuda yazılabilmesi ve kamuoyu oluşturma amacını gütmemesi söyleşiyi fıkradan ayıran özelliklerdir.
♦ Söyleşi bazılarınca bağımsız bir tür sayılmaz; bir yazış ya da anlatım biçiminin adıdır.
♦ Eskiden musahabe adı verilen bu türe sonradan sohbet ya da söyleşi adı verilmiştir.
Ahmet Rasim (Ramazan Sohbetleri), Şevket Rado (Eşref Saat), Nurullah Ataç bu türde akla ilk gelen yazarlardır.