Örneklendirme (Düşünceyi Geliştirme Yolları)

Örneklendirme: Bir düşünce, kural, gözlem ya da savı desteklemek, kanıtlamak, açıklamak için örneklerden yararlanmaya örneklendirme denir.

ÖRNEK SORU (ÖSS – 2000)

(I) Günlük yaşamımızda renklerin önemli bir rolü vardır. (II) Bu nedenle renklerle ilgili pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. (III) Yapılan araştırmalar göstermiştir ki soluk alışımız, kan basıncımız, renklere bağlı olarak değişebilmektedir. (IV) Renklerden açık mavi, gevşetici ve rahatlatıcı; koyu mavi, uyarıcıdır. (V) Bu da renklerin etki gücünün birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. (VI) Bu gerçeği göz önünde bulunduran içmimarlar, ev içi ışık düzenlemelerinde renk öğesine özel bir önem verirler.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, kendinden önceki cümlede belirtilen yargıyı örneklendirmektedir?

A) II.               B) III.                 C) IV.                     D) V.                      E) VI.

ÇÖZÜM: Parçanın III. cümlesinde renklerin soluk alışımız ve kan basıncımız üzerindeki etkisine değinilerek genel bir yargı söylenmiş, IV. cümlede ise bu renklerden açık ve koyu mavinin rahatlatıcı ve uyarıcı yönleri belirtilerek III. cümlede vurgulananlara örnek verilmiştir.

Cevap C