Şu Destanı

Şu Destanı
Saka Türklerinin Makedonya hükümdarı İskender‘le olan savaşları ve Şu‘nun yiğitliği anlatılır. Destana kahraman olarak adını veren Şu, M.Ö. IV. yüzyılda yaşamış bir Türk hükümdarıdır. Bu destan, Türkler arasında XI. yüzyıla kadar yaşamış ve bu yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından kayda geçirilmiştir.