Kategori: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Türk Destan Motifleri

TÜRK DESTAN MOTİFLERİ 1. Kök-Börü: Totemizmin bir kalıntısı olarak görülen bu motif, Şamanist destanlarda, özellikle Göktürk destanlarında temel motif özelliğini taşır. Göktürklerin totemi, destansı atası olan börü yani bozkurt, destanlarda olağanüstü güce sahip, kurtarıcı, yol gösterici atalar ruhu, mistik bir

Göç Destanı

Göç Destanı Çin prensesiyle evlenen Uygur hakanının kutsal bir kayalığı parçalatarak Çinlilere vermesiyle görülen uğursuzluğun büyük bir kıtlığa neden oluşunu ve bunun üzerine Türklerin Beşbalıg bölgesine göç edişini anlatır. Destan Çin ve İran kaynaklarında kayıtlıdır.

Oğuz Kağan Destanı

Hun Türkleri dönemi Oğuz Kağan Destanı M.Ö. II. yüzyılda doğduğu anlaşılan Oğuz Destanı, ancak XIII. yüzyılda yazıya geçirilebilmiştir. Hun Hakanı Mete‘nin yiğitlikleri ve ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır. Oğuz Destanının bugün elimizde bulunan parçası, İslâmiyet’ten sonra, 13.