Etiket: Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatroları

Tarık Kitap Özeti

Tarık Kitap Özeti “Tarık“, konusunu İslam – Arap tarihinden alan bir piyestir. Tarık, efendisinin emri üzerine maiyetinde bulunan ordularla ispanya kıyılarına geçerek zaferlerle sonuçlanacak bir fetihler silsilesine başlar. Musa ibn Nusayr, ispanya’nın fethi için halifeye mektup yazarak izin talep etmiş,

İçli Kız Kitabı Özeti

“İçli Kız” piyesinde Sabiha ile İzzet Bey arasında gerçekleşecek olan evliliğin öncesi ve sonrası ele alınmıştır. Sabiha Hanım, zayıf ruhlu bir kızdır. Aşırı derecede kendi içine kapalı olan Sabiha’nın karşısına İzzet Bey çıkar. Sabiha’nın babası, kızını İzzet’le evlendirmek için onun