Tarık Kitap Özeti

Tarık Kitap Özeti

Tarık“, konusunu İslam – Arap tarihinden alan bir piyestir. Tarık, efendisinin emri üzerine maiyetinde bulunan ordularla ispanya kıyılarına geçerek zaferlerle sonuçlanacak bir fetihler silsilesine başlar. Musa ibn Nusayr, ispanya’nın fethi için halifeye mektup yazarak izin talep etmiş, ancak cevabını beklemeden Tarık’ı bu iş için görevlendirmiştir. Musa, oğlu Mervan, Aziz ve kızı Zehra’nın huzurunda alınan kararı dile getirir. Bu arada Tarık ve Zehra’nın birbirlerine yazdıkları şiirler okunmaya başlanır.

Endülüs kralı Rodrik’ten zulüm görmüş olan Culyanus, İslam ordularının yanında yer alarak fetihte yardımcı olacağını; hatta, Septe’yi kan dökmeden teslim edeceğini söyler. Musa bu konuda tereddütlüdür. Culyanus ise ısrar eder. Got hükümeti çeşitli karışıklıklar içindedir. Tarifin getirdiği haberler, Got hükümetinin yenilmesinin kesin olduğunu söyler. Salha ve Zehra’nın Tarık’a olan muhabbetleri ortaya çıkar. Musa, eğer zafer kazanırsa kızı Zehra’yı kendisine vereceğini söyler.

Tarık gerekli hazırlıkları yaparak sefere çıkar. İspanyol ordusu dağılmış bir hâldedir. Tarık, Rodrik’i öldürüp başını vücudundan ayırarak onu Musa’ya gönderir. Kazandığı zafer üzerine ordusuna uzun bir nutuk dile getirir. Bu nutkunu söylerken düşman kuvvetlerinin attığı taşlar ve mızraklara bile aldırış etmez. Artık Endülüs tamamen İslam orduları tarafından fethedilmiştir. Bu arada Zehra, Salha’nın da Tarık’ı sevdiğini öğrenir ve memnun olur. Musa, Tuleytule’yi izinsiz işgal ettiği için Tarık’ı azarlar. Zehra ve Salha bu duruma çok üzülürler. Musa Tarık’ı başarılarından ötürü kıskandığı için onu hapsettirir.