Etiket: Batı Edebiyatından Edebiyatımıza Giren Türler

Hikaye (Öykü)

HİKÂYE (ÖYKÜ) ♦ Gözleme ya da tasarlamaya dayanan bir olayı ya da durumu kişi, yer öğelerinin bütünlüğü içinde anlatan kısa yazılara “öykü” denir. Diğer bir deyişle yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların okuyucuya estetik zevk verecek şekilde kurgulanmasıyla oluşan kısa yazılara

Roman

♦ Roman, olmuş ya da olması mümkün olayları anlatan uzun yazıdır. ♦ Anlatma temeline bağlı metinlerin en olgunu ve edebi türler içinde en uzun soluklusu olarak nitelendirilen roman için birbirinden çok farklı tanımlar yapılmış; birçok kural ve kuram öne sürülmüştür.