Etiket: Edatlar (İlgeçler)

Ek Durumundaki Edatlar

Ek Durumundaki Edatlar mi: Soru edatıdır. Odunları buraya bırakalım mı? Soru anlamı dışında da kullanılır: Akıllı mı akıllı bir kızdır (pekiştirme) Akşam oldu mu bir köşeye çekilirim. (zaman) Seni aramaz olur muyum? (olumluluk) Hiç uyur muyum? (olumsuzluk) Buraya gelir misin?