Ek Durumundaki Edatlar

Ek Durumundaki Edatlar

mi: Soru edatıdır.

Odunları buraya bırakalım mı?

Soru anlamı dışında da kullanılır:

Akıllı mı akıllı bir kızdır (pekiştirme)

Akşam oldu mu bir köşeye çekilirim. (zaman)

Seni aramaz olur muyum? (olumluluk)

Hiç uyur muyum? (olumsuzluk)

Buraya gelir misin? (rica)

Çalıştın mı başarırsın. (koşul)

Bizim uyanık mı bu soruyu çözecek? (küçümseme)

HATIRLATMA:

  • “mi” unsurunu ek kabul etmeyip sözcük olarak kabul eden dil bilimciler de vardır.
  • -ce: “Göre” edatının yerine kullanılır, “görelik…” ilgisi kurar:

Bence çok sevimli biri. (görelik)

  • -den: “İçin” edatının yerine kullanılır:

Senden bıktığımdan buradan gidiyorum.

  • -e: “İçin” edatının yerine kullanılır:

Geldiğine ben de sevindim.

  • Edatların bilinçsiz kullanımı anlatım bozukluğuna neden olur. Bu nedenle edatların anlamsal özellikleri iyi bilinmelidir. “Bu sebepten dolayı açıklama yapmayacağız.” cümlesinde “dolayı” edatı gereksiz kullanılmıştır.