Etiket: Ek ve Kökler

Sesleri Aynı İşlevleri Farklı Olan Ekler

SESLERİ AYNI, İŞLEVLERİ FARKLI OLAN EKLER Türkçedeki bazı eklerin sesleri aynı, işlevleri farklıdır. Söz geiimi “-de”, “Sen, gözde kaç tabaka olduğunu biliyor musun?” cümlesinde ismin bulunma hâli ekidir. Bu ek bu kelimede çekim eki görevindedir.’O, sınıfımızın en gözde öğrencisidir.” cümlesindeki