Kategori: Editörün Seçtikleri

Türkçe Konu Anlatımı

Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragraf Düşünceyi Geliştirme Yolları Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelime Grupları Cümlenin Ögeleri Cümle Çeşitleri (Türleri)  Anlatım Bozuklukları Sözcük Türleri İsimler Zarflar Zamirler Sıfatlar Bağlaçlar Edatlar Ünlem Fiiller Sözcükte Yapı

Anlatım Bozuklukları

Dilimizde duygularımızı ve düşüncelerimizi cümlelerle anlatırız. Cümleler açık ve dilin kurallarına uygun olmazsa düşünceler gereği gibi ortaya konamaz. Anlatılmak istenen doğru anlatılamaz. İnsanlar arasındaki anlaşmanın sağlıklı olması dilin doğru kullanımıyla yani anlatım bozuklukları yapmamakla ilgilidir. Anlatım bozukluğunu bulmak için cümleye

Martın Eden Özeti – Jack London

Martın Eden – Jack London kısa özeti konusu teması ne anlatılıyor mesajı nedir kişileri kahramanları özellikleri mekan zaman kaç sayfa kaç yaş için uyundur kime aittir yazarı kimdir Martın Eden sonu nasıl bitiyor olay örgüsü ödevi proje Martın Eden Konusu:

Paragraf Soru Bankası

1. Hem şiir yazarım, hem de düzyazı. Ama, gerçek duygu ve düşüncelerimi, şiirle daha tutarlı ve eksiksiz anlatırım. Çünkü düzyazı, yanıltıcıdır. Düzyazının yanıltıcılığı, onun, her yerde ve her zaman yazılabilmesinden, daha doğrusu öyle sanılmasın dan kaynaklanır. Bu nedenle ben, ….

Divan Edebiyatı Özellikleri

DİVAN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ 1. Türklerin İslamiyeti benimsedikten sonra girdikleri yeni uygarlık çevresinde Arap ve Fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları edebiyattır. 2. 11. ve 12. yüzyıllarda Doğu Türkçesindeki geçiş döneminden sonra Anadolu sahasında ilk ürünlerini 13. yüzyılda veren bu edebiyat,

Sesleri Aynı İşlevleri Farklı Olan Ekler

SESLERİ AYNI, İŞLEVLERİ FARKLI OLAN EKLER Türkçedeki bazı eklerin sesleri aynı, işlevleri farklıdır. Söz geiimi “-de”, “Sen, gözde kaç tabaka olduğunu biliyor musun?” cümlesinde ismin bulunma hâli ekidir. Bu ek bu kelimede çekim eki görevindedir.’O, sınıfımızın en gözde öğrencisidir.” cümlesindeki

Divan Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

1.   Divan şiirinde nazım birimi………… tir. 2.  …….. edebiyatlarının etkisindedir Divan edebi­yatı. 3.  Divan şiirinde genellikle ……………  kafiye tercih edilir;………….. için kafiye anlayışı benimsenir 4. Divan edebiyatında şiirlerin adı yoktur; şiirlere genellikle ………. …göre ad verilir. 5. Şairler………….. denilen klişeleşmiş

Servet-i Fünun Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI İLE TANZİMAT EDEBİYATININ KARŞILAŞTIRILMASI 1. Fransız edebiyatını örnek alarak edebiyatımızı yenileştirmek, divan edebiyatına benzemeyen bir edebiyat kurmak, hem Tanzimat edebiyatçılarının hem Servetifünuncuların ortak amacıdır. 2. Tanzimatın birinci döneminde benimsenen “toplum için sanat” anlayışı, ikinci dönemde yerini “sanat için

Servet-i Fünun Döneminde Roman ve Hikaye

SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA ROMAN ve HİKÂYE 1. Fransız edebiyatından Balzac, Flaubert, Zola, Goncourt Kardeşler gibi yazarlar örnek alınmış; realizm ve natüralizm akımlarından etkilenilmiştir. 2. Olay örgütleyici yapıdan karakter sentezleyici yapıya geçilmiş, kurgu bakımından Batı’daki romanlar ayarında örnekler verilmiş, modern Türk romanının

Fecr-i Ati Edebiyatı Genel Özellikleri

Servetifünun topluluğu 1901’de dağıldıktan sonra bu topluluktaki sanatçılar sessiz kalsalar da edebî çalışmalarına son vermemişler, 1908 İhtilalinden sonraki günlerde yeniden edebiyat dünyasında boy göstermeye başlamışlardır. Öte yandan, 1901-1908 arasında yeni bir edebiyat kuşağı yetişmiş ve bu genç kuşak, 1908’de yeniden