Kategori: Editörün Seçtikleri

Türkçe Konu Anlatımı

Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragraf Düşünceyi Geliştirme Yolları Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelime Grupları Cümlenin Ögeleri Cümle Çeşitleri (Türleri)  Anlatım Bozuklukları Sözcük Türleri İsimler Zarflar Zamirler Sıfatlar Bağlaçlar Edatlar Ünlem Fiiller Sözcükte Yapı

Divan Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

1.   Divan şiirinde nazım birimi………… tir. 2.  …….. edebiyatlarının etkisindedir Divan edebi­yatı. 3.  Divan şiirinde genellikle ……………  kafiye tercih edilir;………….. için kafiye anlayışı benimsenir 4. Divan edebiyatında şiirlerin adı yoktur; şiirlere genellikle ………. …göre ad verilir. 5. Şairler………….. denilen klişeleşmiş

Servet-i Fünun Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI İLE TANZİMAT EDEBİYATININ KARŞILAŞTIRILMASI 1. Fransız edebiyatını örnek alarak edebiyatımızı yenileştirmek, divan edebiyatına benzemeyen bir edebiyat kurmak, hem Tanzimat edebiyatçılarının hem Servetifünuncuların ortak amacıdır. 2. Tanzimatın birinci döneminde benimsenen “toplum için sanat” anlayışı, ikinci dönemde yerini “sanat için

Servet-i Fünun Döneminde Roman ve Hikaye

SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA ROMAN ve HİKÂYE 1. Fransız edebiyatından Balzac, Flaubert, Zola, Goncourt Kardeşler gibi yazarlar örnek alınmış; realizm ve natüralizm akımlarından etkilenilmiştir. 2. Olay örgütleyici yapıdan karakter sentezleyici yapıya geçilmiş, kurgu bakımından Batı’daki romanlar ayarında örnekler verilmiş, modern Türk romanının