Kategori: 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Kelime Grupları

Kelime Grupları Kelime grubu; bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği veya bir hareketi karşılamak amacıyla belirli kurallar çerçevesinde yan yana gelen kelime topluluğudur. Tek bir kelime ile karşılanamayan varlık, kavram, nitelik, durum ve hareket, kelime gruplarıyla karşılanır. Örneğin “tekne” keli­mesi

Yapı Bakımından Diller

Diller, yapı bakımından üç grupta incelenir: 1. Tek Heceli Diller (Ayrımlı Diller):  Bu dillerde her sözcük tek heceden oluşur. Ek olmadığı için sözcüklerin çekimli şekilleri yoktur, sözcükler kök durumundadır. Cümle, çekimsiz sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Cümlenin anlamı, çoğunlukla sözcüklerin

Mecaz anlam

Mecaz anlam: Kelimenin ilk anlamından büyük ölçüde uzaklaşıp başka bir sözlükle karşılanan bir anlamı ifade etmesine mecaz anlam denir. Ufkunun genişlemesini istediği için genç ve kültürlü insanlarla çalışmayı yeğlerdi. Kuru bir anlatımı olan bu romanı okurken çok sıkılmıştım. Yasaları çiğnemek,

Türkçe Kelimelerde Vurgu

TÜRKÇE KELİMELERDE VURGU Çekim eki almamış kelimelerde vurgu genellikle son hecededir: gözlükçü, ağaç, baba, koştur… Çekim eki almamasına karşın vurgusu son hecede olmayan kelimeler şöyle sıralanabilir: 1. Bazı yer isimleri: Türkiye, İzmir, Paris, Almanya, İngiltere… 2. Zarfların çoğu: yarın, tekrar,