Kategori: 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Kelime Grupları

Kelime Grupları Kelime grubu; bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği veya bir hareketi karşılamak amacıyla belirli kurallar çerçevesinde yan yana gelen kelime topluluğudur. Tek bir kelime ile karşılanamayan varlık, kavram, nitelik, durum ve hareket, kelime gruplarıyla karşılanır. Örneğin “tekne” keli­mesi

Yapı Bakımından Diller

Diller, yapı bakımından üç grupta incelenir: 1. Tek Heceli Diller (Ayrımlı Diller):  Bu dillerde her sözcük tek heceden oluşur. Ek olmadığı için sözcüklerin çekimli şekilleri yoktur, sözcükler kök durumundadır. Cümle, çekimsiz sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Cümlenin anlamı, çoğunlukla sözcüklerin

Sesleri Aynı İşlevleri Farklı Olan Ekler

SESLERİ AYNI, İŞLEVLERİ FARKLI OLAN EKLER Türkçedeki bazı eklerin sesleri aynı, işlevleri farklıdır. Söz geiimi “-de”, “Sen, gözde kaç tabaka olduğunu biliyor musun?” cümlesinde ismin bulunma hâli ekidir. Bu ek bu kelimede çekim eki görevindedir.’O, sınıfımızın en gözde öğrencisidir.” cümlesindeki

Mecaz anlam

Mecaz anlam: Kelimenin ilk anlamından büyük ölçüde uzaklaşıp başka bir sözlükle karşılanan bir anlamı ifade etmesine mecaz anlam denir. Ufkunun genişlemesini istediği için genç ve kültürlü insanlarla çalışmayı yeğlerdi. Kuru bir anlatımı olan bu romanı okurken çok sıkılmıştım. Yasaları çiğnemek,

Türkçe Kelimelerde Vurgu

TÜRKÇE KELİMELERDE VURGU Çekim eki almamış kelimelerde vurgu genellikle son hecededir: gözlükçü, ağaç, baba, koştur… Çekim eki almamasına karşın vurgusu son hecede olmayan kelimeler şöyle sıralanabilir: 1. Bazı yer isimleri: Türkiye, İzmir, Paris, Almanya, İngiltere… 2. Zarfların çoğu: yarın, tekrar,

Ünsüz düşmesi

Ünsüz düşmesi Ünsüz düşmesi şu durumlarda gerçekleşir: 1.” k” sesi ile biten bazı kelimelere küçültme ekleri (-cik, -cek) getirildiğinde bu kelimelerdeki “k” ünsüzü düşer: ufak – cık ►ufacık küçük – cük ► küçücük çabuk  – cak ► çabucak sıcak  – cık ► sıcacık 2. “k” ile biten kimi sıfatlara isimden fiil

Ünsüz Türemesi

Ünsüz türemesi Asıllarında ikinci bir ünsüz bulunduğu hâlde Türkçede tek ünsüzle kullanılan kelimeler, ünlü ile başlayan ekler aldıklarında ya da yardımcı fiillerle birleştiklerinde bu kelimelerin asıllarındaki ikinci ünsüzler ortaya çıkar. his etmek  ► hissetmek ret etmek  ► reddetmek zan-ımca ► zannımca şık-ı  ► şıkkı

Ünsüz sertleşmesi (Ünsüz benzeşmesi)

Ünsüz sertleşmesi (Ünsüz benzeşmesi) “ç, f, h, k, p, s, ş, t” sert ünsüzleri ile biten kelimelerin sonuna “c, d, g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan ekler getirildiğinde bu eklerin başındaki ünsüzler sertleşerek “ç, t, k”ye dönüşür. demir – ci ► demirci fidan

Ünsüz Yumuşaması

Süreksiz sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten kelimelere ünlü ile başlayan ekler getirildiğinde kelime sonlarındaki ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g, ğ”ye dönüşür. ağaç – a ► ağaca mehtap -1 ► mehtabı çiçek – imiz  ► çiçeğimiz vücut – um ► vücudum