Etiket: İsim Çekim Ekleri

Adın Durumları (İsim Durum – Hal Ekleri)

ADIN DURUMLARI 1.  Yalın Durum: Durum eki almamış adlar yalın durumda bulunurlar; bu durumda diğer ekleri alabilirler: Pencere, pencerem, pencereler… 2.  Belirtme Durumu: Eki “-i”dir. Eklendiği ad, anlamca belirtilmiş olur: Ekmeği bana ver. (Verilmesi istenen varlık, yani ekmek, belirtilmiş olur.) İyelik