Kategori: İsimler (Adlar)

Adlarda Küçültme

Adlarda Küçültme: “-cik, -cek, -ce, -ceğiz, -imsi, -mtırak” küçültme ekleridir. Gölcükler kurumuştu. “-cik” eki her zaman küçültme anlamı vermez; acıma, sevgi, küçüm­seme, benzerlik gibi anlamlardan birini verebilir: Yavrucak ağlıyordu. (acıma) Bugün biraz daha iytceyîm. (yaklaşıklık) Çocukcağız elma yanaklıydı. (sevgi) Gökyüzü grimsiydi. (benzerlik)

Ad (İsim) Tamlamaları

Ad Tamlamaları: Kimi zaman bir ad, bir varlığı ya da kavramı tanıtmaya yetmez. Bu durumda birçok adı bir anlam ilgisi içinde birlikte kullanırız. Böylece ad tamlamaları oluşur. Ad tamlamalarında birinci öğeye “tamlayan”, ikinci öğeye “tamlanan” denir. Tamlayanın al­dığı eke “tamlayan