Etiket: Manzume

Manzume ve Şiir Arasındaki Farklar

MANZUME ♦ Nazım yoluyla yazılan eserlere manzume denir. Şiirin ölçülü ve uyaklı yazıldığı geleneksel edebiyatımızda nazım ile şiir bir tutulmuş, bu sözcükler anlamdaş sözcükler olarak birbirinin yerine kullanılmıştır. Örneğin Nedim’in bir gazeline ya da Baki’nin bir kasidesine şiir de manzume de