Etiket: Metin ve Şiir

Şair ve Şiir Arasındaki İlişki

ŞAİR ve ŞİİRİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hiçbir sanat eserini sanatçısından bağımsız düşünemediğimiz gibi şiir ile onu ortaya koyan şair arasında da elbette birçok yönden ilişki kurulabilir. Ancak bu ilişkilerin niteliğini ve ne tür ilişkiler olduğunu açıklamak gerektiğinde konunun bazı tartışılabilir yanları