Etiket: Mutasavvıflar

Hacı Bektaş Veli

Hacı BEKTAŞ VELİ (1209 -1271) ♦ Horasan’dan Anadolu’ya göç eden dervişlerdendir. Yaşamı efsaneleştiği için hakkındaki bilgilerin çoğu kesin değildir. ♦ Bektaşi geleneklerini anlatan Makalat adlı eseri ve şathiyesi mevcuttur. ♦ Bugün bildiğimiz pek çok şiir aslında ona ait değilken sonradan

Yunus Emre

YUNUS EMRE ♦ Türk edebiyatının en ünlü sufî şairidir. ♦ Anadolu’da yarı göçebe bir Türkmen boyu içinde yaşadığı, sıradan bir medrese öğrenimi gördüğü, Melâmetî-Kalenderî şeyhi Baba Tapduk (Emre)’ un etkisiyle medrese kültüründen sıyrılıp ilahi aşk yoluna girdiği, fazla bilinmeyen hayatı