Etiket: Reşat Nuri Güntekin Romanları

Reşat Nuri Güntekin Yaprak Dökümü Romanı Kısaca Konusu

Yaprak Dökümü, yazarın toplumsal sorunları ele aldığı romanlarının en başarılısıdır. Daha sonra yazarınca oyunlaştırılan bu eserde, Tanzimat‘tan beri birçok kez işlenen “yanlış Batılılaşma” teması üzerinde durulur ve emekli kaymakam Ali Rıza Bey’in Avrupai hayat tarzına özenen kızlarının ve oğlunun yaşam

Yeşil Gece Özet

Yeşil Gece, tezli bir roman olup yazarın toplumsal sorunları ele aldığı eserlerinin ilkidir. Romanın kahramanı Şahin Bey idealistliği yönünden Çalıkuşu’ndaki Feride’ye benzer. Yeşil Gece Özeti Bir köylü çocuğu olan Şahin, İstanbul’da Somuncuoğlu medresesinde okurken önceleri “yeşil sancak” altında toplanacak bir

Çalıkuşu Özet

Önce piyes olarak yazdığı, sonradan romana dönüştürdüğü Çalıkuşu, kahramanı Feride ile genç kızları uzun süre etkilemiş; dil ve anlatımındaki rahatlıkla, Anadolu gerçeğine yaklaşım tarzıyla daha sonra yazılan birçok romana örnek olmuştur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Feride İstanbul’da bir