Reşat Nuri Güntekin Yaprak Dökümü Romanı Kısaca Konusu

Yaprak Dökümü, yazarın toplumsal sorunları ele aldığı romanlarının en başarılısıdır. Daha sonra yazarınca oyunlaştırılan bu eserde, Tanzimat‘tan beri birçok kez işlenen “yanlış Batılılaşma” teması üzerinde durulur ve emekli kaymakam Ali Rıza Bey’in Avrupai hayat tarzına özenen kızlarının ve oğlunun yaşam zorlukları karşısında uğradıkları yıkımlar anlatılır.