Etiket: roman

Millî Edebiyat Döneminde Roman

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİNDE ROMANININ ÖZELLİKLERİ Millî Edebiyat Dönemi romancıları halka karşı duyarlı sanatçılardır. Toplumdaki olaylara kayıtsız kalmamışlardır. Doğu’da ve Batı’da pek çok savaşın yapıldığı yıllarda, ülkenin düştüğü durumu görmezden gelmemişlerdir. Başlangıçta Fecriati topluluğuna bağlı olarak hareket ettikten sonra “Yeni Lisan”