Etiket: Servet-i Fünun Döneminde Öğretici Metinler

Servet-i Fünun Döneminde Hatıra (Anı)

Toplumda belli bir yer edinmiş kişilerin başından geçen ya da tanık oldukları olayları anlattıkları yazı türüne hatıra (anı) denir. Anılar, çoğu zaman, onları yazan kişinin de karışıp rol aldığı olaylara dayanan yazılardır. Bu nedenle anının anlatımı birinci kişinin ağzından yapılır.

Servet-i Fünun Edebiyatında Gezi Yazısı

SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA GEZİ YAZISI Seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı bu dönemde gezi yazısı türünde en önemli yazar Cenap Şahabettin‘dir. Gezi yazısının Batılı anlamda ilk nitelikli ürünleri onun kaleminden çıkmıştır. Cenap Sahabettin Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Afak-ı Irak, Suriye Mektupları başlıklarıyla yayımlanan bu

Servet-i Fünun Döneminde Eleştiri

SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ ♦ Tanzimat edebiyatının ilk döneminde Batılılaşma hareketi, divan edebiyatını eleştirerek onu gözden düşürme, böylece yeni edebiyata yer açma çabalarıyla başlamış; Batı edebiyatının başlıca türlerini edebiyatımıza getirme ve klasisizmle romantizmin önemli kişiliklerini tanıtma girişimleriyle sürmüştür. İkinci dönemde de