Etiket: Servet-i Fünun Döneminde Öğretici Metinler

Servet-i Fünun Döneminde Eleştiri

SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ ♦ Tanzimat edebiyatının ilk döneminde Batılılaşma hareketi, divan edebiyatını eleştirerek onu gözden düşürme, böylece yeni edebiyata yer açma çabalarıyla başlamış; Batı edebiyatının başlıca türlerini edebiyatımıza getirme ve klasisizmle romantizmin önemli kişiliklerini tanıtma girişimleriyle sürmüştür. İkinci dönemde de