Kategori: Servet-i Fünun Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı Hüseyin Cahit Yalçın Yazısı

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI: Servetifünun edebiyatı bir şaheser vermedi. Vermedi, ne yapalım? Keşke böyle bir başarı gösterebilseydi çünki bu, yalnız Servetifünun edebiyatının değil; bütün milletin bir başarısı olacaktı ve onunla hepimiz her zaman için övünecektik. Ne çare, herkes elinden geleni yapabiliyor. Şaheserler,

Ahmet Şuayp

Ahmet Şuayp HAYATI Ahmet Şuayp, 1876 tarihinde İstanbul’da doğdu. Daha bebekken babasını kaybetti, ilk eğitimini Fatih Rüştiyesi (ortaokul)’nde yaptı. Vefa idadisi (lise)’nde ve Mekteb-i Hukuk’ta okudu. Sonradan Sadrazam olan Hakkı Pâşa’nın muavini olarak idare ve devletler hukuku dersleri okuttu. 1908’den

Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatını Hazırlayan Sebepler

TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATLARINI HAZIRLAYAN SEBEPLER Tanzimat Edebiyatı ► XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı imparatorluğu; askerî, siyasi, ekonomik, eğitim vs. Avrupa karşısında güçsüz düşmüştür. Özellikle askerî alandaki yenilgiler, Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak da çok zor durumda bırakmıştır. Bu şartlar, Osmanlı

Edebiyat-ı Cedide Nedir Bu İfade Kimler İçin Kullanılmıştır?

Edebiyat-ı Cedide Nedir Bu İfade Kimler İçin Kullanılmıştır “Edebiyat-ı Cedide” sözü; öncelikle Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan gibi yenilikçi sanatçıların oluşturduğu Tanzimat Dönemi edebiyatı için kullanılmıştır. Bu dönem sanatçılarına da “yeni edebiyatçılar” anlamına

Servet-i Fünun Dergisi Önemi ve Oluşumu

Servet-i Fünun Dergisi: Fenlerin (bilimin) hazinesi (zenginliği) anlamına gelen Servetifünun dergisi, 27 Mart 1891’de yayın hayatına başlamıştır. Aslında bu derginin çıkarılması, Ahmet İhsan Tokgöz‘ün, D. Nikolaidi‘in “Servet” adlı gazetesinde işe başlamasıyla gerçekleşmiştir. Servetifünun; Mikolaidis’in “Servet” adlı gazetesine ek olarak haftada

Servet-i Fünun Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI İLE TANZİMAT EDEBİYATININ KARŞILAŞTIRILMASI 1. Fransız edebiyatını örnek alarak edebiyatımızı yenileştirmek, divan edebiyatına benzemeyen bir edebiyat kurmak, hem Tanzimat edebiyatçılarının hem Servetifünuncuların ortak amacıdır. 2. Tanzimatın birinci döneminde benimsenen “toplum için sanat” anlayışı, ikinci dönemde yerini “sanat için

Servet-i Fünun Edebiyatında Tiyatro

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA TİYATRO ♦ Tanzimat Dönemi‘nde büyük bir atılım yapan Türk tiyatrosu II. Abdülhamit‘in İstanbul’da Gedikpaşa‘daki Osmanlı Tiyatrosu’nu yıktırması üzerine gerilemiş, sanat ve fikir değeri taşıyan eserlerin oynanmasına izin verilmeyince de Türk sahnelerini tuluat kumpanyalarının melodram ve farsları doldurmaya

Eylül Özeti

Eylül Romanı İlk Ne? Eylül romanı edebiyatımızdaki ilk psikolojik romandır. Servetifünun‘un en büyük ikinci romancısı olan Mehmet Rauf tarafından kaleme alınmıştır. Eylül Romanı Konusu: Evli bir kadınla, kocasının yakın arkadaşı olan bir adam arasında yaşanan yasak aşk anlatılmaktadır. Eylül Romanı