Kategori: Servet-i Fünun Edebiyatı

Ahmet Şuayp

Ahmet Şuayp Hayatı Biyografisi Ahmet Şuayp, 1876 tarihinde İstanbul’da doğdu. Daha bebekken babasını kaybetti, ilk eğitimini Fatih Rüştiyesi (ortaokul)’nde yaptı. Vefa idadisi (lise)’nde ve Mekteb-i Hukuk’ta okudu. Sonradan Sadrazam olan Hakkı Pâşa’nın muavini olarak idare ve devletler hukuku dersleri okuttu.

Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatını Hazırlayan Sebepler

TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATLARINI HAZIRLAYAN SEBEPLER Tanzimat Edebiyatı ► XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı imparatorluğu; askerî, siyasi, ekonomik, eğitim vs. Avrupa karşısında güçsüz düşmüştür. Özellikle askerî alandaki yenilgiler, Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak da çok zor durumda bırakmıştır. Bu şartlar, Osmanlı

Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Eski Yeni Çatışması ve Servet-i Fünun Oluşması

TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATINDA ESKİ – YENİ ÇATIŞMASI VE SERVETİFÜNUN EDEBİYATININ OLUŞMASI Tanzimat Döneminde Şinasi ve Namık Kemal’le hızlı bir şekilde başlayan yenileşme hareketi, II. Abdülhamit Döneminde yavaşlamıştı. 1876’da “Meclis-i Mebusan“ı kapatarak bütün yetkileri kendisinde toplayan Abdülhamit zamanında yeni bir

Servet-i Fünun Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI İLE TANZİMAT EDEBİYATININ KARŞILAŞTIRILMASI 1. Fransız edebiyatını örnek alarak edebiyatımızı yenileştirmek, divan edebiyatına benzemeyen bir edebiyat kurmak, hem Tanzimat edebiyatçılarının hem Servetifünuncuların ortak amacıdır. 2. Tanzimatın birinci döneminde benimsenen “toplum için sanat” anlayışı, ikinci dönemde yerini “sanat için

Servet-i Fünun Edebiyatında Tiyatro

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA TİYATRO ♦ Tanzimat Dönemi‘nde büyük bir atılım yapan Türk tiyatrosu II. Abdülhamit‘in İstanbul’da Gedikpaşa‘daki Osmanlı Tiyatrosu’nu yıktırması üzerine gerilemiş, sanat ve fikir değeri taşıyan eserlerin oynanmasına izin verilmeyince de Türk sahnelerini tuluat kumpanyalarının melodram ve farsları doldurmaya

Eylül Özeti

Eylül Romanı İlk Ne? Eylül romanı edebiyatımızdaki ilk psikolojik romandır. Servetifünun‘un en büyük ikinci romancısı olan Mehmet Rauf tarafından kaleme alınmıştır. Eylül Romanı Konusu: Evli bir kadınla, kocasının yakın arkadaşı olan bir adam arasında yaşanan yasak aşk anlatılmaktadır. Eylül Romanı