Servet-i Fünun Edebiyatında Gezi Yazısı

SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA GEZİ YAZISI
Seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı bu dönemde gezi yazısı türünde en önemli yazar Cenap Şahabettin‘dir. Gezi yazısının Batılı anlamda ilk nitelikli ürünleri onun kaleminden çıkmıştır. Cenap Sahabettin Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Afak-ı Irak, Suriye Mektupları başlıklarıyla yayımlanan bu eserlerinde titiz bir üslupçu olarak görünür ve gözlemlerini hayal, bilgi ve yorum zenginliği içinde aktarır. Bu türde diğer bir örnek ise Servet-i Fünûn dergisinin sahibi Ahmet İhsan‘ın Avrupa’da Ne Gördüm adlı eseridir.