Etiket: Servet-i Fünun Edebiyatında Edebi Türler

Servet-i Fünun Döneminde Şiir

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR: 1. Tanzimat Dönemi’nde içerik bakımından yenilenen şiirimiz bu dönemde biçim bakımından da Batılı bir görünüm kazanmıştır. 2. Genel olarak, platonik aşk, aile mutluluğu, doğa sevgisi, yaşanılan hayatın kirliliği, karamsarlık, hayal kırıklıkları, merhamet, hüzün, toplumdan ve gerçeklerden