Etiket: Servet-i Fünun Edebiyatında Edebi Türler

Servet-i Fünun Edebiyatında Mensur Şiir

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA MENSUR ŞİİR: ♦ Mensur şiir, nesir cümleleriyle yazılan şiir demektir. Ses, söyleyiş, tema bakımından şiirden farklı olmayan mensur şiirde vezin, kafiye gibi şekle ait önceden belirlenmiş sınırlayıcı öğelerin olmaması sanatçıya duygularını daha rahat ifade etme imkânını verir.

Servet-i Fünun Döneminde Şiir

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR: 1. Tanzimat Dönemi’nde içerik bakımından yenilenen şiirimiz bu dönemde biçim bakımından da Batılı bir görünüm kazanmıştır. 2. Genel olarak, platonik aşk, aile mutluluğu, doğa sevgisi, yaşanılan hayatın kirliliği, karamsarlık, hayal kırıklıkları, merhamet, hüzün, toplumdan ve gerçeklerden