Etiket: Şiir Açıklaması

Yorum ve Şiir

Yorum Nedir? “Yorum” sözcüğü, Türkçede çoğunlukla Osmanlıcadaki Arapça kökenli “tefsir” sözcüğüyle eş anlamda kullanılır. “Örtülü ya da kapalı bir şeyi ortaya çıkarmak, açıklamak” anlamındaki bu sözcük “şerh etmek” ya da “tahlil etmek”le de anlamdaştır. Yorum yapmak, yaşamımızın birçok alanda karşımıza çıkan