Etiket: Terza rima

Örüşük Kafiye

Örüşük Kafiye ♦ Üç dizeli bentlerde kullanılan ve bizde ilk örnekleri Servet-i Fünun şiirinde görülen kafiye düzenidir. ♦ Terza rima denen nazım biçimi bu kafiye örgüsüyle yazılır. ♦ Her üçlükte birinci ve üçüncü dizeler kendi arasında kafiyelidir. İkinci üçlükten itibaren