Etiket: Türkçenin Tarihi Gelişimi

Yapı Bakımından Diller

Diller, yapı bakımından üç grupta incelenir: 1. Tek Heceli Diller (Ayrımlı Diller):  Bu dillerde her sözcük tek heceden oluşur. Ek olmadığı için sözcüklerin çekimli şekilleri yoktur, sözcükler kök durumundadır. Cümle, çekimsiz sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Cümlenin anlamı, çoğunlukla sözcüklerin

Türkçenin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ Hiçbir dil, ilk ortaya çıktığı zamanki haliyle kalmaz. Her dil, somut koşullara bağlı olarak zaman içinde bazı değişikliklere uğrar. Bu süreç, bazı kelimelerin seslerinde meydana gelen değişikliklerden anlam değişmelerine, alfabe değişikliğinden kelime dağarcığının