Etiket: Yunan Edebiyatı

Trajedi ( Tragedya )

Tragedya (Trajedi/Ağlatı) Seyircide acıma ve korku duygulan uyandırarak ruhu tutkulardan arındırmak amacıyla yazılan oyundur. Konu tarihten ya da mitolojiden alınır. Kişiler doğaüstü varlıklar (tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar) ve yüksek tabakadan seçilen kişiler (krallar, kraliçeler, prensler, soylular, vs.) dir.