Trajedi ( Tragedya )

Tragedya (Trajedi/Ağlatı)

 • Seyircide acıma ve korku duygulan uyandırarak ruhu tutkulardan arındırmak amacıyla yazılan oyundur.
 • Konu tarihten ya da mitolojiden alınır.
 • Kişiler doğaüstü varlıklar (tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar) ve yüksek tabakadan seçilen kişiler (krallar, kraliçeler, prensler, soylular, vs.) dir.
 • Erdem ve ahlaka büyük değer verilir.
 • Beş bölüm olarak yazılır.
 • Eser ara verilmeden oynanır.
 • Oyunun dramatik bölümlerini diyaloglar, lirik bölümlerini ise koro oluşturur.
 • Koro, eyleme karışmaz, olup bitenlere seyirci kalır. Kentin ihtiyarları ve kadınlardan oluşur, halkın sağduyusunu temsil eder. Öğütler verir, yol gösterir.
 • Üç birlik kuralına uyularak yazılır. Yani tek bir olay üzerine oyun kurulur; mekan hiç değişmez ve oyundaki olayın en çok 24 saatlik bir sürede geçtiği kanısı uyandırılır.
 • Acı veren olaylar (vurma, yaralama, öldürme) sahnede oluş halinde gösterilmez. Bunlar oyunda bir haber olarak verilir.
 • Yüksek, ağırbaşlı bir üslup kullanılır.
 • Nazımla yazılır.
 • Olay mutluluktan mutsuzluğa, felakete doğru gelişerek sonuçlanır. Kahramanın düştüğü durum, her şeye rağmen hak ettiği bir son değildir.
 • İlk trajediler M.Ö.6. yüzyılda eski Yunan edebiyatında yazılmıştır. Aiskhylos (M.0.525-456), Sophokles (M.Ö.495-406), Euripides (M.Ö.480-406) eski Yunan edebiyatının; Corneille (1606-1684) ve Racine (1639-1690) Fransız klasik edebiyatının en önemli tragedya yazarlarıdır.