Tanzimat Fermanı’yla Getirilmek İstenen Yenilikler

TANZİMAT FERMANI’YLA GETİRİLMEK İSTENİLEN YENİLİKLER
Tanzimat Fermanı’yla, devletin daha iyi yönetilmesi için bazı yeni kurallar getirilmiştir. Bu kuralların özünde “can güvenliği”, “mal, ırz ve namusun korunması”, “vergi tayininin düzenlenmesi” ile “askere alma ve askerlik süresinin düzenlenmesi” gibi konular vardır. Tanzimat Fermanı’na göre:

  • 1. Müslüman olsun olmasın bütün halk, kanun önünde eşit olacak.
  • 2. Müslüman olsun olmasın her fert; canından, malından, ırzından ve namusundan emin olacak.
  • 3. Vergiler, düzenli bir şekilde ve mükelleflerin parasal gücüne göre alınacak.
  • 4. Rüşvet alınmayacak ve bütün memurlar maaşlı olacak.
  • 5. Bir mahkemenin kararı olmadıkça hiç kimse ceza görmeyecek; idam edilemeyecek, idam edilenlerin mallarına el konamayacak.
  • 6. Askerlik süresinin bir sınırı olacak.
  • 7. Yeni hükümlerin uygulanmasıyla ilgili olarak padişah, vekiller ve vezirler yemin edecekler.