Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri

TÜRKÇE KELİMELERİN SES ÖZELLİKLERİ

Bir kelimenin Türkçe olup olmadığını anlamanın en iyi ve en kestirme yolu aşağıdaki kuralları iyi bilmektir. Bir kelime aşağıdaki kurallardan sadece bir tanesine dahi aykırıysa o kelime Türkçe değildir.

 • 1. Türkçe kelimeler büyük ve küçük ünlü uyumlarına uyar.
 • 2. Yumuşak ünsüzle biten kelimelere gelen ekler yumuşak ünsüzle başlar. Kelimenin sonundaki ünsüzün sert olması durumunda ek de sertleşir.
 • 3. Türkçe kelimelerde birinci heceden sonra “o, ö” (doktor, atom, şoför vb.) bulunmaz.
 • 4. Türkçede uzun ünlü (hâkim, millî, ilâhî vb.) yoktur.
 • 5. Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana (fiil, saat, ait vb.) gelmez.
 • 6. Türkçe kelimelerde “f, h, j” sesleri (fizik, sabah, baraj vb.) yoktur.
 • 7. Türkçede “l, r, ğ, c, m, n, v, z” sesleri kelime başlarında (leke, reçel, can, mide, numara, vana, zeytin) bulunmaz.
 • 8. Türkçede kelime sonlarında “b, c, d, g” sesleri (âb, tac, bâd, lig vb.) bulunmaz.
 • 9. Türkçede kelime başlarında iki ünsüz (program, blok, psikoloji, skeç, grev vb.) bulunmaz.
 • 10. Hece sonunda üç ünsüz yan yana (sfenks, kontr vb.) bulunmaz.
 • 11. Kelime köklerinde ikiz ünsüz yan yana (madde, bakkal, evvel, millet vb.) bulunmaz.

Not: Yukarıda sıralanan kuralların birçok istisnası vardır.