Türkçede Vurgunun Özellikleri

TÜRKÇEDE VURGUNUN ÖZELLİKLERİ
Vurgu: Bir hece üzerindeki baskılı söyleyişe sözcük vurgusu denir.

 1. Hitaplarda vurgu daima ilk hecede bulunur: kardeşim
 2. Seslenmelerde vurgu ilk hecede bulunur: aslanım
 3. Türkçede orta hece ve heceler vurgusuzdur.
 4. Tek heceli kelimelerde vurgu aranmaz.
 5. İki heceli kelimelerde vurgu genellikle son hecede olur.
 6. Türkçede vurgu genel kural olarak ya son hecede ya da ilk hecede bulunur.
 7. Türkçede genellikle sözcüğün büyük kısmında vurgu son hecededir.
 8. Yer adlarında, bütün coğrafi isimlerde vurgu ilk hecede olur. Yalnız “-İstan” eki ile biten coğrafi isimlerde vurgu yine sona alınır. Sonu “-ya” ile biten yer adlarında vurgu sondan bir önceki hecede bulunur: Ankara, Almanya
 9. Henüz tam benimsenmemiş, yabancı isimlerde ve sözcüklerde vurgu ilk hecede bulunur: banka, radyo
 10. Dile yerleşmiş yabancı kökenli isimlerde vurgu son hecede bulunur: Mehmet
 11. Türkçede bazı ekler vurgusuzdur ve vurguyu önlerindeki heceye atarlar: uyuma, insanca, kalkmadan
 12. Pekiştirme ekleri alan sözcüklerde pekiştirme ekleri vurguludur: sapsarı
 13. Birleşik sözcüklerde vurgu birimi sözcüğün tümü üzerindedir: gözyaşı
 14. Köklere eklenen (-ile, -iken, -ise, -idi, -imiş) unsurları vurgu almaz. Bu unsurları alan sözcüklerde vurgu bu eklerden bir önceki hece üzerindedir.
 15. Ek fiilin geniş zaman ekleri “-im, -sın, -dir, -iz, -siniz, -dirler” vurgu almaz. Bu ekleri alan sözcüklerde vurgu bu eklerden önceki hece üzerindedir.
 16. İlgi zamiri olan ve sıfat türeten “-ki” vurguludur.
 17. “ki” bağlacı vurgusuzdur, vurgu bağlaçtan önceki sözcüğün son hecesindedir.
 18. “de” bağlacı vurgu değildir, “de” bağlacının bulunduğu cümlelerde “de” den önceki sözcüğün son hecesi vurguludur.
 19. “mi” edatı vurgusuzdur, vurgu bir önceki hecededir.