Yazım Kuralları ve Ses Bilgisi İlişkisi

YAZIM KURALLARI VE SES BİLGİSİ İLİŞKİSİ

 1. Türkçede ünsüzlerin “e” ünlüsüyle söylenmesi kuralının çiğnenmesi yazım yanlışlığına yol açar: TCK’ya göre bu büyük bir suçtur.
 2. Ünlü düşmesini yazıda göstermemek yazım yanlışlığı nedenidir: Burunuma kötü kokular geliyor.
 3. İkilemelerde ünlü düşmesi olmaz, bunun yazıda gösterilmesi yazım yanlışıdır: Omuz omza veren iki kardeş çok başarılı olmuştu.
 4. İki sözcüğün birleşmesi sırasında oluşan ünlü düşmesi yazıda gösterilir ve sözcük bitişik yazılır: İkramiye önümüzdeki haftaya devir etti.
 5. Özel adlarda konuşmadaki ünsüz yumuşamasını yazıda göstermek yazım yanlışlığıdır: Geçen yıl Tokûd’a gittik.
 6. Ünsüz yumuşamasının görülmediği yabancı kökenli sözcüklerdeki yumuşamanın yazıda gösterilmemesi gerekir: Hukuğa her zaman herkes ihtiyaç duyar.
 7. Ünsüz sertleşmesi yazıda gösterilmelidir: Adamcağız yavaşça yerinden kalktı.
 8. “y” ünsüzünü alan eylemlerdeki söyleyiş yazıya aktarılamaz: Beni anlıyan yok ki.
 9. Gerileyici ünsüz benzeşmesi yazıda uygulanmalıdır: Sünbüllerİn kokusu sokağa taşmıştı.
 10. Gerileyici ünsüz benzeşmesi bazıözel adlarda ve bileşik sözcüklerde uygulanmaz: Safram» bolu evlerinin fotoğraflarınıçekmek istiyordu.
 11. Ünsüz türemesinin olduğu sözcüklerde türeyen ünsüz yazıda gösterilmeli ve sözcük bitişik yazılmalıdır: Hakim, davayı red etti.
 12. Tek heceli yabancı sözcükler çekim ekleri aldıklarında türeyen ses yazıda gösterilmelidir: Hâkim, davanın redine karar verdi.
 13. Rakamlardan ve tarihlerden sonra gelen eklerde oluşacak sertleşme kuralı yazıda uygulanmalıdır: Sayfa 5’de bu ayrıntıya değinmiş, 199S’de doğdu.
 14. Kısaltmalardan sonra gelen eklerde oluşan sertleşme yazıda gösterilmelidir: RTÜK’den bu konuda bir açıklama bekleniyor.
 15. Özel adlardan sonra gelen eklerde oluşan sertleşme yazıda gösterilmelidir: Antep’de ilginç yemekler tattık.
 16. Bağlaç olan “da / de” sertleşmez: Evlenip te çoluk çocuğa karışınca buralara uğramadı.
 17. Türkçede istisnalar hariç sözcüklerin son ünsüzü “b, c, d, g” olmaz, olursa bu durum yazım yanlışlığıdır: İhtiyaç duyduğumuz araç gereçlerin listesi burada.
 18. Konuşma dilinde sözcükte ünsüz türemesi olabilir; bu, yazıda gösterilmez. Ünsüz türemesi kuralının dışındaki olaylar yazıda gösterilmez: Bize ayit ne varsa hepsini atmış.
 19. Konuşma dilinde ünlü türemesi kurallarına aykırı olarak türetilen ünlülerin yazıda gösterilmesi yazım yanlışlığıdır: Filim başlayınca herkes sustu.
 20. Konuşma dilinde bazıünsüzlerin yeri değiştirilebilir. Buna” ses aktarımı” veya “göçüşme” denir. Bu durumun yazıda gösterilmesi yazım yanlışlığıdır: Kurulu yalnış bilgilendiriyor.