Ulama

ULAMA
Konuşmada meydana gelen bir ses olayıdır. Sonunda ünsüz bulunan sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde birinci sözcüğün sonundaki ünsüz, ikinci sözcüğün başındaymış gibi söylenir; ulama, bitiştirerek okuma eylemidir.

  • evin önü… evi nönü
  • koşan adam… koşa nadam
  • Simit al…. Simital.

UYARILAR:

Ulama yapılacak sözcüklerin arasında noktalama işareti bulunmamalıdır.
Ünsüzle biten ve ünlüyle başlayan iki sözcük arasında ulama her zaman olur diye bir kural yoktur. Bu durumda vurguya dikkat edilmelidir.
Vurgunun olduğu yerde ulama olmaz. “Ben içime acıları gömdüm.” cümlesinde “ben” ve “içime” sözcükleri arasında vurgu olduğu için ulama yoktur.
“-ip” zarf fiil eki virgül görevi gördüğü için bu sözcükten sonra sesli harfle başlayan bir sözcük gelse de ulama gerçekleşmez.
Eve gidip eşyalarını toplayacakmış

HATIRLATMA: Ses olaylarıyla ilgili kuralları yazıda uygulamamak, yazım yanlışlıklarına neden olur. Yazım yanlışlığının yapılmamasında ses olaylarıyla ilgili kurallar oldukça önemlidir.