Ünlü Türemesi

2. ÜNLÜ TÜREMESİ:
İki yerde gerçekleşir:
a. Kimi pekiştirmelerde pekiştirme eki ile sözcük arasında ünlü türer: sap-a-sağlam, yap-a-yalnız, güp-e-gündüz, çep-e-çevre, sır-ıl-sıklam, çır-ıl-çıplak…
b. Kimi küçültmelerde sözcük ile küçültme eki arasında ünlü türer: bir-i-cik, az-ı-cık, dar-a-cık, genç-e-cik…

UYARI:

“Bak-a-kal-, koş-a-bil-, düş-e-yaz-, bak-ı-ver-“ gibi birleşik eylemlerdeki iki eylemin arasındaki ünlü ses, zarf fiil ekidir; bu durum ünlü türemesine örnek gösterilemez.

“gel-i-yor, yat-ı-yor” gibi eylemlerdeki -yor ekinden önce kimi durum­larda kullanılan ünlü ses, ünlü türemesi değildir. Bazı kaynaklar bu durumu ünlü türemesi olarak kabul etmektedir. Sınavları hazırlayan kurumlar bu tartışmalı duruma girmemektedir.