Ünlüler – Ünlü Harfler ve Özellikleri

Ünlüler, ses yolunda hiçbir engele uğramadan oluşan seslerdir. Türkçede 8 ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Ünlüler üç açıdan sınıflandırılır.

a.  Dilin durumuna göre ünlüler: Dilin ağızda geriye doğru çekilmesiyle oluşan ünlülere kalın ünlü, dilin ileri atılıp dişlere değdirilmesiyle oluşan ünlülere de ince ünlü denir.

Kalınlar: a, ı, o,                İnceler: e, i, ö, ü

b.  Çenenin ve ağız boşluğunun durumuna göre ünlüler: Alt çenenin çok açılıp ağız boşluğunun genişlemesiyle oluşan ünlülere geniş ünlü, alt çene­nin az açılıp ağız boşluğunun daralmasıyla oluşan ünlülere de dar ünlü denir.

Genişler: a, e, o, ö              Darlar: ı, i, u, ü

c.  Dudakların durumuna göre ünlüler: Dudak­ların düz bir şekil almasıyla düz ünlüler, yuvarlaklaşmasıyla da yuvarlak ünlüler oluşur.

Düzler: a, e, ı, i                 Yuvarlaklar: o, ö, u, ü

EK BİLGİ

1. Seslerin oluşmaları için akciğer­lerden gelen havanın gırtlak, burun ve ağızda izlediği yola ses yolu denir.

2. Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu nok­taların her birine boğumlanma noktası (çıkak, mahreç) denir.