Gagavuzca

18. yüzyılın ikinci yarısına kadar Kuzeydoğu Bulgaristan’da yaşayan Gagavuzların dili olan Gagavuzca, Batı Türkçesinin küçük bir koldur. Bugün toplu olarak Moldavya’nın güneyinde, Besarabya’nın Komrat, Çadır, Kangaz, Tarakliya bölgeleriyle Bulgaristan’ın Varna, Dobruca, Vombal yerleşim bölgelerinde ve Romanya’nın Dobruca’ya yakın yerlerinde yaşayan, dağınık olarak Yunanistan, Makedonya ve Ukrayna’da oturanları da bulunan Gagavuzlar, Hristiyanlık’ın Ortodoksluk mezhebindendirler.