Yaradılış Destanı

Altay – Yakut destanı
Yaradılış Destanı:

Türk destanları arasında en eskisidir. Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğün kaynaklarını, evrendeki düzeni konu edinen Yaradılış Destanı, Şamanizmin izlerini taşır. Bu dine göre, dünyada ölen iyi ruhlar bir kuş kılığına girerek iyilik derecelerine göre gökteki ışık âlemine; kötü ruhlar ise kötülüklerinin derecesine göre yer altında karanlıklar âlemine giderler. Verbitsky ve Radloff tarafından Altay-Yakut Türkleri arasından derlenen destanın iki faklı versiyonu vardır.