Yükleminin Türüne Göre Cümleler

YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE

a. Eylem (Fiil) Cümlesi: Yüklemi çekimli eylem olan cümlelerdir. Basit, türemiş ya da birleşik eylemler çekimlenirse yüklem olur:

Kardeşim Vedat, beni ara-mış. (basit eylem)

Mustafa, iki bıldırcın av-la-mış. (türemiş eylem)

Elimde bir şey his-s-et-tim. (birleşik eylem)

  • “Değil” olumsuzluk edatı eylemle birlikte yüklem oluşturabilir: Seni aramadım değil.

b. Ad (İsim) Cümlesi: Yüklemi, ad soylu sözcük olan cümlelerdir.

  • Eylem dışındaki tüm sözcük türleri ek eylem alarak yüklem olur:

Burada tanıdığım ilk kişi, sen-sin. (zamir)

O akşam evde-y-din. (ad)

Bizim kurallarımız böyle-dir. (zamir)

En sevmediğim şey, gürültü patırtı-dır. (yansıma ad)

En çok kullandığı sözcük hey-dir. (ünlem)

Mutluluk, önemli bir şey-miş. (sıfat tamlaması)

O, babamın adamı-dır. (ad tamlaması)

Yaşamak, sevmek-tir. (eylemsi)

  • “Var, yok” sözcükleri ad soyludur.
  • Değil” olumsuzluk edatı tek başına (ek eylem almadığı süreç yüklem olmaz, ad soylu sözcükle birlikte kullanılabilir:

Elimde sakladığım şey, para değil. (yüklem)

Neler olacağı belli değil mi? (yüklem)

  • Kökteş sözcüğün yüklem olduğu cümlelere dikkat etmeliyiz. Kökteş sözcüğün kullanımına bağlı olarak yüklem, ad ya da eyle cümlesi olabilir:

Bu, mutlaka boyadır. (ad cümlesi)

Burayı da ben boyadım. (eylem cümlesi)