Kategori: Cümle Türleri (Çeşitleri)

Yükleminin Yerine Göre Cümleler

Cümle Türleri  YÜKLEMİNİN YERİNE GÖRE CÜMLE a. Kurallı Cümle: Yüklemi sonda bulunan cümlelerdir: Masanın üstünde kitaplar var. yüklem b. Devrik Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir: Seni hatırlarım her bahar. yüklem Kim var orada? yüklem Gülme benim gibi garibe! yüklem Kardeşi

Yükleminin Türüne Göre Cümleler

YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE a. Eylem (Fiil) Cümlesi: Yüklemi çekimli eylem olan cümlelerdir. Basit, türemiş ya da birleşik eylemler çekimlenirse yüklem olur: Kardeşim Vedat, beni ara-mış. (basit eylem) Mustafa, iki bıldırcın av-la-mış. (türemiş eylem) Elimde bir şey his-s-et-tim. (birleşik eylem)

Anlamına Göre Cümleler

Cümle Türleri ANLAMINA GÖRE CÜMLE 1. Olumlu Cümle: Yargının gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini bildiren cümlelerdir. a) Yapıca ve anlamca olumlu cümle: Olumsuzluk bildiren hiçbir ek ya da sözcük barındır­mayan olumlu cümlelerdir: Bugün çizgili kazağımı giyeceğim. Yarın gece kar yağacakmış. b)

Yapısına Göre Cümleler

Cümle Türleri  YAPISINA GÖRE CÜMLE 1. Basit Cümle: Tek yargı bildiren cümlelerdir. Bunlarda bir yüklem vardır, yan cümleler yoktur: Saat sekizde buluşalım. yüklem Evin içinde onlarca kedi vardı. yüklem Epeyce gülüşmüştük o sabah. yüklem Ömer şu an uyumaktadır. yüklem 2.