Zarf Tümleci

Cümlenin Ögeleri 

ZARF TÜMLECİ

Yüklemi durum, zaman, yer-yön, nicelik, soru yönünden tamlayan öğeye zarf tümleci denir.

Cavidan (özne)  yavaşça  (zarf tüm.)  yanımıza (dolaylı tüm.)  geldi. (yüklem)

İPUCU:

Zarf tümlecini bulmak için yükleme “nasıl, ne zaman, ne zamandan beri, ne kadar, niçin, neden, nereye, ne ile, ne gibi…” soruları sorulur, alınan yanıt zarf tümleci olur:

Sabahtan beri seni arıyorum. (Ne zamandır arıyorum?: sabahtan beri.)

  • “Neden” sorusu “niçin” anlamında sorulursa zarf tümleci, diğer du­rumlarda dolaylı tümleç olur:

Başım ağrıdığından gelemedim. (Neden-niçin gelemedim: başım ağrıdığından: zarf tümleci)

Masadan in. (Neden in?: masadan: dolaylı tümleç)

  • “İçeri, dışarı, yukarı, aşağı” gibi sözcükler ek almaz ve eylemin yerini-yönünü belirtirse zarf tümleci; -e, -de, -den eklerinden birini alırsa dolaylı tümleç olur:

içeri girdik. (zarf tümleci)

içeriy-e girdik. (dolaylı tümleç)

  • Zarflar, cümlede zarf tümleci olur. Bu nedenle soru zarfları da (ne­den, niçin, ne zaman, nasıl…) zarf tümleci görevi üstlenir:

Beni niçin aramadın? 

ZARF TÜMLECİNİN ÖZELLİKLERİ:

  •   Açıklamalı zarf tümleci bulunabilir:

Babamla sabah-saat beşi on geçiyordu- buluştuk.

  • Sıralı cümlelerde ortak zarf tümleci bulunabilir:

Bıçakla hem ekmeği kestik, hem domatesi doğradık.

  • Zarf tümleci tekrarlanabilir:

Hızlı koş hızlı.

  •   “-ip” yapılı ulaçlar “-erek” yapılı ulaç anlamı taşıyorsa zarf tümleci, “ve” bağlacınıgörevini yapıyorsa ya da kendinden sonraki eylemle kalıplaşmışsa yüklem olur:

Araba kuğu gibi süzülüp (süzülerek) gidiyordu. (zarf tümleci)

Telaşla yanımıza gelip (geldi ve) gitti. (yüklem)

Senin arkandan atıp tutuyordu. (yüklem)

  • İkilemeler zarf tümleci olabilir.

Ceyda hızlı hızlı konuşuyordu.

  • Soru zarfları, zarf tümleci olabilir.

Ne dövüyorsun köpeği?

Bu saatte eve nasıl gideceksin?